World Suicide Prevention Day

World Suicide Prevention Day

Gisteren was het world Suicide Prevention Day. Een dag, wereldwijd,  in het leven geroepen om het aantal zelfmoorden te verminderen. Elk jaar sterven ruim 800.000 mensen doormiddel van zelfmoord. Dit is nummer 13 op de lijst van de meest voorkomende doodsoorzaken.

Waarom een zelfmoord prefentiedag?
Elke dag vinden er ruim 3000 zelfdodingen plaats. Dat zijn er elke dag 3000 teveel. Het is belangrijk dat niet alleen organisaties en overheden inzien wat, onder andere, depressies en andere psychische aandoeningen te weeg brengen en dat daar serieus hulp voor nodig is. Ook is het belangrijk dat we hier zelf meer bij stil staan.

In 2003 werd deze dag voor het eerst gehouden. Op deze manier hopen we de volgende punten te verwezenlijken:

  • Bewustmaking dat zelfmoord te voorkomen is.
  • Zelfmoord ook in het onderwijs beter onder woorden te brengen.
  • Informatie verspreiden over het tegengaan van zelfmoord.
  • Zelfmoord beter bespreekbaar te maken.

Take a minute, change a life 

Dit is het thema voor 2017. Met echt aandacht voor een ander kunnen we een leven redden. Juist door de steeds egoïstischer wordende samenleving ontgaan ons vaak de signalen die ons vertellen dat het niet goed gaat met iemand. We zijn deel van een ‘gemeenschap’, waarin we de verantwoordelijkheid hebben om voor elkaar te zorgen en er voor de ander te zijn. Op deze manier kan er eerder hulp komen.

Door niet te oordelen over het gevoel van een ander, kan die zich gesteund voelen. Acties en woorden van anderen zijn van groot belang voor het gevoel van eigenwaarde. Mensen die zelfmoord overwegen zien vaak geen andere uitweg meer. Mensen met zelfmoord neigingen willen vaak niet echt dood. Ze willen een einde maken aan de pijn en het verdriet dat ze voelen. Echter wordt te weinig gevraagd hoe het echt met ze gaat, waardoor ze nooit hun hele verhaal zullen delen.

Suicide warning signs
Hieronder staan op een afbeelding de tekenen die kunnen wijzen op zelfmoord gedachten. Wees niet bang om iets verkeerds te zeggen. Mensen met deze gevoelens willen geen advies, maar hebben liever dat je sympathie en medeleven toont.  Wel het gesprek aan gaan kan er voor zorgen dat je iemands leven redt! Wanneer er niets gedaan wordt, zal het aantal zelfmoorden stijgen naar 1,5 miljoen per jaar (!) in 2020.  Met uitzondering van China, zijn het voornamelijk mannen die zelfmoord plegen. In de Westerse wereld ligt dit aantal 3 tot 4 keer hoger dan bij vrouwen.

Natuurlijk kunnen er nog veel meer waarschuwingstekenen zijn. Sta open voor het gesprek en pas op de dierbaren om je heen!

Een reactie plaatsen